Vitajte na stránkach SBD I Košice

Stavebné bytové družstvo I, Košice

Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Kontakty

Ústredňa
Tel.: 055 - 62523 11-13
Email: sbd1@iol.sk
Predseda
Email: predseda@sbd1ke.sk
Technický úsek
Email: technik@sbd1ke.sk
Ekonomický úsek
Email: ekonom@sbd1ke.sk

 

Havarijná služba

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0915 884 297 (24 hodín denne)

Tel.: 055 / 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:
od 7,30 do 15,00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl.131

 

Havarijná služba

 

 

Kontakty

Telefónne čísla, e-maily a stránkové hodiny

Kalendár

loader

Nadchádzajúce udalosti

No events found