• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

SLEDUJTE AKTUÁLNE OZNAMY NA STRÁNKE SBD I SME TU PRE VÁS , ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

 

 

 

 Z dôvodu mimoriadnej aktuálnej situácie  ( COVID 19), kedy nie je možné platiť poplatky osobne na SBD I sme pre vás pripravili tlačivá, v ktorých sú uvedené čísla účtov, variabilných symbolov, ako aj kontaktné údaje na zodpovedných pracovníkov SBD I.

 

Pokyny pre nových vlastníkov : klik na odkaz

 

Tlačivo - Dedičstvo : klik na odkaz

 

Tlačivo - Nový vlastník : klik na odkaz

 

Tlačivo - Záznam odpočtu meračov pri odovzdaní a prevzatí bytu : klik na odkaz 

 

Tlačivo - Potvrdenie o bezdlžnosti : klik na odkaz

 

Tlačivo - Žiadosť na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva : klik na odkaz

 

Pokyny na odkúpenie bytu do osobného vlastníctva : klik na odkaz

 

Postup pri preplácaní bločkov funguje nasledovne:

 

1. Bloček spolu s vypísanou žiadosťou ( klik na odkaz žiadosť ) zaslať v elektronickej podobe ( foto, scan )

    na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. po spracovaní budú peniaze zaslané na účet.

2. Bloček s vypísanou žiadosťou  ( klik na odkaz žiadosť )  doručiť na vrátnicu a ďalej ako v bode 1.

3. Bloček  s vypísanou žiadosťou  ( klik na odkaz žiadosť )  doručiť na vrátnicu, zanechať tel. kontakt a po

    spracovaní príde info o tom, že peniaze sú na vrátnici ( 1 - 2 dni pracujeme v obmedzenom režime ) 

    

 

 Oznam o vykonávaní odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení v správe a vlastníctve SBD I KE.

 

Odôvodnenie vykonávania odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení

 v bytových domov, ako aj  v bytoch vlastníkov a nájomníkov v správe SBD I KE, aj v čase

mimoriadnej situácie infekčného ochorenia COVID 19, nám zákon ukladá tieto revízie uskutočniť.

Nariadenie súvisiace z BOZP v prípade mimoriadnej situácie:

https://www.ip.gov.sk/ktore-sluzby-suvisiace-s-bozp-je-mozne-poskytovat-v-mimoriadnej-situacii/

 

Stavebné bytové družstvo I. Košice, zaviedlo veľmi prísne hygienické opatrenia pre svojich pracovníkov, každý pracovník ma ráno pri nástupe do práce kontrolovanú teplotu má k dispozícii dezinfekčné prostriedky, ktoré používa pri svojej práci rozumej pri každom vstupe do objektu či bytu si ich aplikuje vážime si vaše zdravie, ale aj naše ďakujeme za pochopenie SBD I KE .

 

Sme tu pre, Vás a musíme sa postarať o Vašu bezpečnosť.    

 

 

 

 

V prípade ak chcete uhradiť SIPO doklad jednorazovým príkazom na účet Slovenskej pošty použite nasledovné platobné symboly:

 

§  číslo účtu prijímateľa v tvare IBAN: SK09 6500 0000 0000 2054 2173

§  variabilný symbol: evidenčné číslo platiteľa, ktoré je uvedené na platobnom doklade SIPO

§  konštantný symbol: 0558

§  špecifický symbol: 333333mmrr, kde 333333 je konštanta, mm je aktuálny mesiac a rr je aktuálny rok (uvedený na platobnom doklade SIPO).

 

Uhrádzajte iba čiastku „Na úhradu“ .... EUR.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Na základe výzvy mesta Košice zo dňa 13.3.2020 a z dôvodu ochrany zdravia vyzývame zástupcov vlastníkov aby v prípade , ak v  bytovom dome upratuje firma ,resp. fyzická osoba ,  ich kontaktovali za účelom zabezpečenia dezinfekcie najviac exponovaných častí v dome- schodísk, zábradlí,  madiel, kľučiek a výťahov . Zároveň , ale upozorňujeme aj  na skutočnosť , že väčšina upratovacích firiem musela  obmedziť svoju činnosť,  alebo úplne uzatvorila svoje prevádzky. Z tohto dôvodu Vás upozorňujeme  na možný  výpadok upratovacích služieb. Dezinfekciu spoločných častí a spoločných zariadení  najmä: schodísk, zábradlí, madiel, kľučiek a výťahov je potrebné vykonávať svojpomocne.

 

                                                                                        Bc. Marcel Takáč

 

                                                                                                                    predseda predstavenstva 

 

 

OZNÁMENIE PRE VEREJNOSŤ ÚPRAVA PRACOVNEJ DOBY NA SBD I KE.

Od 16.03.2020 až do odvolania sa upravuje pracovná doba zamestnancov na SBD I,

a to takto : od 8 oo Hod. do 12 oo Hod. a vrátnica SBD I do 12 00 Hod. naďalej je 

v platnosti, že stránkové hodiny sú zrušené a osobná návšteva SBD I je neprípustná.

Po tomto čase kontaktujte havarijnu službu : odkaz na kontakty klikni.

 

 

 

                                            

Upozornenie Prezídia Hasičského a záchranného zboru na dodržiavanie ustanovení vyplývajúcich z predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v bytových domoch  január 2020

PREZÍDIUM HASIČSKÉHO

A ZÁCHRANNÉHO ZBORU

Drieňová 22, 826 86 Bratislava

 

                                              Klikni na článok.

 

-

 Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba