• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  

 

 

 

   Aktuálne oznamy SBD I.

 

 

 

                             

 

OZNAM TEHO s.r.o. – začiatok vykurovacej sezóny TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice (TEHO) týmto oznamuje, že po vyhodnotení priemerných vonkajších denných teplôt za posledné dni vrátane ich očakávaného vývoja na najbližšie obdobie ,začne dňa 20.09.2019 o 00:00hod. s postupným nábehom dodávky tepla pre ÚK zmluvným odberateľom. Spoločnosť TEHO, preto žiada všetkých svojich odberateľov a majiteľov bytov, aby si skontrolovali vnútorné rozvody v bytových domoch a termostatické ventily na vykurovacích telesách. Vlastníkom bytov odporúčame, aby na všetkých vykurovacích telesách (radiátoroch) v byte otvorili všetky (horné, príp. spodné) ventily naplno. Tým umožnia správcom zabezpečiť odvzdušnenie jednotlivých objektov. V niektorých prípadoch je možné odvzdušniť radiátor priamo v byte alebo sa celá stúpačka odvzdušňuje v byte na najvrchnejšom poschodí. Zabezpečením týchto úkonov a priebežným odvzdušňovaním stúpačiek je predpokladom, že nábeh ústredného kúrenia bude čo najefektívnejší a plynulý. V dňoch 20.09.2019 – 22.09.2019 - dodávka ÚK bez prerušenia v závislosti od vonkajšej teploty vzduchu. V prípade zmien klimatických podmienok bude režim dodávky ÚK upravený a verejnosť budeme o tom informovať na našej web stránke.

 

 

 

 

 


 

                                                                                                               

                                               

Pridané nové tlačivá bytového referátu SBD 1.

http://www.sbd1ke.sk/index.php/o-druzstve/dokumenty

Zmena stránkových hodín na SBD 1.

http://www.sbd1ke.sk/index.php/kontakt/strankove-hodiny

 

 

 

 

Sevis káblovej televízie, prípade akýchkoľvek nejasností volajte na tieto telefónne čísla :

Servis: 055/3012345

SBDI: 0905 388 781 ( 8:oo Hod do 16:oo Hod počas  pracovných dní )

 

 

 

Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

                                                                                                                                      

                                                                                                                    Zásady ochrany osobných údajov

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba