• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

  

 

 

 

   Aktuálne oznamy SBD I.

 

                   

 

                            OZNAM O PRERUŠENÍ DODÁVKY TÚV

 

Na základe oznámenia dodávateľa TEHO Košice

Vám oznamujeme, že

dňa 20.8.2019 v čase od 00.01 hod. 21.08.2019 do 2400 hod.

bude prerušená dodávka TÚV pre objekty

celé sídlisko Ťahanovce

z dôvodu plánovaných prác na primárnom rozvode TÚV.

 

 

 

 

 


 

                                                                                                               

                                               

Pridané nové tlačivá bytového referátu SBD 1.

http://www.sbd1ke.sk/index.php/o-druzstve/dokumenty

Zmena stránkových hodín na SBD 1.

http://www.sbd1ke.sk/index.php/kontakt/strankove-hodiny

 

 

 

 

Sevis káblovej televízie, prípade akýchkoľvek nejasností volajte na tieto telefónne čísla :

Servis: 055/3012345

SBDI: 0905 388 781 ( 8:oo Hod do 16:oo Hod počas  pracovných dní )

 

 

 

Stavebné bytové družstvo I, Košice


Sídlo:
Vojenská 14
Košice 040 01

Tel.: (ústredňa) 055 / 62 523 11-13

Družstvo je zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu v Košiciach, odd. Dr, vl. č. 763/V
IČO: 31 661 734
IČ DPH: SK 2020765868

                                                                                                                                      

                                                                                                                    Zásady ochrany osobných údajov

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba