OZNAM


 

        Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že z dôvodu zvýšenia ceny tepla budeme vykonávať mimoriadne odpočty teplej úžitkovej vody a studenej vody v termíne:

 

 

od 21.9. do 30.9.2018

 

 

       Z uvedeného dôvodu Vás žiadame, aby ste vo vlastnom záujme sprístupnili jednotlivé vodomery za účelom vykonania odpočtov.

 

 

 

 

 

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba