OZNAM

 

o termíne vykonávania koncoročných odpočtov

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že odpočty tepla (elektronické pomerové rozdeľovače tepla) za fakturačné obdobie roku 2018 budú vykonané v termíne

 

od 11.3. 2019 do 25.3. 2019

 

Deň a čas odpočtu pre jednotlivé vchody bude stanovený minimálne 3 dni pred odpočtom.

 

UPOZORNENIE:

 V nesprístupnených bytoch bude rozúčtovanie nákladov vykonané v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z..

 

Káblová televízia

Správa a údržba TKR: ANTIK Telecom s.r.o.

Tel.: 0905 388 781 ( od 7:00 do 16:00  pondelok - piatok )

Tel.: 055 30 12345 (24 hodín denne)

Komunikácia s užívateľmi a nahlasovanie porúch TKR:

od 7:30 do 15:00 hod.

Tel.: 62 523 11 - 13 / kl. 131

Havarijná služba