OZNAM

 

o termíne vykonávania koncoročných odpočtov

 

Oznamujeme vlastníkom a nájomcom bytov, že odpočty tepla (elektronické pomerové rozdeľovače tepla) za fakturačné obdobie roku 2018 budú vykonané v termíne

 

od 11.3. 2019 do 25.3. 2019

 

Deň a čas odpočtu pre jednotlivé vchody bude stanovený minimálne 3 dni pred odpočtom.

 

UPOZORNENIE:

 V nesprístupnených bytoch bude rozúčtovanie nákladov vykonané v zmysle Vyhlášky č. 240/2016 Z.z..