Tlačivá bytový referát:

Zmluva o prevode členských práv a povinností člena SBD1

Oznamovacia povinnosť vlastníkov pri kúpe bytu

Dedičstvo

Hlásenie vlastníka / časti bytu / o počte nájomníkov

Žiadosť o odkúpenie bytu do osobného vlastníctva

Žiadosť o zmenu počtu osob

Zmluva o prenechanie družstevného bytu na dočastné užívanie

Žiadosť o udelenie súhlasu na zriadenie sídla firmy a poštovej adresy

Žiadosť o udelenie súhlasu k trvalému / prechodnému / pobytu 

Návrh na zrušenie trvalého / prechodného / pobytu

 

Uznesenia zo zhromaždenia delegátov: 

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2018

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 11/2017

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2016

Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2015
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2014
Uznesenie zo zhromaždenia delegátov 12/2013

Iné dokumenty:

Stanovy družstva

Zmluva_o_vykone_spravy_novelizovana

Domový poriadok

Zásady pri hlasovaní na schôdzi vlastníkov

Rokovací poriadok

Reklamačný poriadok